Follow Me

04 January 2012

Berjimat-cermat itu perlu....* Berhemat dalam penggunaan alat tulis;
* Cetak atau membuat salinan di kedua-dua belah mukasurat bagi dokumen formal;
* Guna semula kertas terpakai semasa mencetak dokumen tidak formal (salinan deraf);
* Gunakan semula sampul surat dan fail yang telah digunakan;
* Fikir dulu sebelum buang;
* Gunakan tong kitar semula yang betul; dan
* Pesanan makanan untuk mesyuarat/ majlis dibuat mengikut keperluan.

No comments: